τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δ' ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Ο ίδιος ο Χριστός αρνήθηκε, ότι είναι Εβραίος


1) Ήταν Γαλιλαίος (Έλληνας της Παλαιστίνης) και όχι Ιουδαίος. Οι Εβραίοι Τον αποκαλούσαν περιφρονητικά Ναζωραίο και στην Εβραϊκή γλώσσα η λέξη «ναζωραίος» σημαίνει «ξένος, άλλου αίματος», τον αποκαλούσαν Σαμαρείτη- ονομασία των Ελλήνων της Παλαιστίνης.

2) Ο ίδιος ο Χριστός αρνήθηκε, ότι είναι Εβραίος, αμφισβητεί τον Θεό του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, αμφισβητεί, ότι είναι από τη γενιά του Δαυΐδ:
«37 ...και Μωυσής εμήνυσεν επί της βάτου, ως λέγει Κύριον τον Θεόν Αβραάμ και τον Θεόν Ισαάκ και τον Θεόν Ιακώβ. 38 Θεός δε ουκ εστί νεκρών, αλλά ζώντων»
(Κατά Λουκάν, 20/37)
Καταλάβατε τι τους είπε ο Χριστός; Αυτούς που επικαλείστε, δηλαδή τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ- είναι Θεός των νεκρών! Τον Θεό των Εβραίων, τον Ιαχβέ (Ιεχωβά) - ο Χριστός αποκαλεί νεκρό Θεό!!! Και λέει, ότι ο όντως Θεός δεν είναι των νεκρών, αλλά των ζώντων! Εκείνη την εποχή τέτοια πράγματα δεν θα τολμούσε να ξεστομίσει ούτε ο πιο θαρραλέος Ιουδαίος, παρά μόνο εκείνοι, που ήσαν υπήκοοι της Ρώμης και δεν υπάγονταν στο ιουδαϊκό δικαστήριο, δηλαδή οι πολλοί της ιουδαϊκής διανόησης, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι.
Παρακάτω:
«44 Δαυΐδ αυτόν Κύριον καλεί και πως υιός αυτού εστίν;»
(Κατά Λουκάν, 20/ 44)

3) Ο ίδιος ο Χριστός αρνείται, ότι είναι βασιλεύς των Ιουδαίων, και οι ίδιοι οι Ιουδαίοι αρνούνται, ότι είναι συμπατριώτης τους.
Π.χ. όταν ο Πιλάτος βγήκε και ρώτησε σε τι κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο' Και οι Εβραίοι απήντησαν, ότι αν δεν ήταν Αυτός κακούργος, δεν θα Τον παράδιδαν στον Πιλάτο. Και ο Πιλάτος τους προτείνει να Τον πάρουν και να Τον δικάσουν με το νόμο τους, ξέροντας πολύ καλά, ότι οι Εβραίοι είχαν το δικαίωμα να δικάζουν μόνο τους ομοφύλους τους και κανέναν άλλον. Και τι του απαντάν οι Ιουδαίοι;
- Δεν μας επιτρέπεται να σκοτώσουμε κανένα.
Ενώ ξέρουμε πολύ καλά, ότι εκείνη την εποχή οι Εβραίοι είχαν δικαίωμα να εκτελέσουν έναν άνθρωπο (με λιθοβολισμό παρακαλώ) μόνο της φυλής τους. Κανένας Έλλην, κανένας Ρωμαίος δεν είχαν φόβο Ιουδαϊκού δικαστηρίου, διότι οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι ήσαν πολίτες της Ρώμης. Όποιος πείραζε Ρωμαίο πολίτη θα είχε άσχημα ξεμπερδέματα. Όταν οι ίδιοι οι Εβραίοι λένε, ότι δεν έχουνε δικαίωμα να Τον σκοτώσουν, ομολογούν οι ίδιοι (!!!) ότι ο Χριστός ΔΕΝ είναι συμπατριώτης τους. Και όταν ο Πιλάτος ρώτησε τον Χριστό:
- Είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων;- ο Χριστός του απαντά: - Συ λέγεις (δεν το λέω αυτό Εγώ, αυτό το λες εσύ)
Και όταν ο Πιλάτος του λέει, ότι αυτοί σε κατηγορούν, ο Χριστός του απάντησε:
- Δεν είμαι του κόσμου τούτου, αν ήμουν, οι ιερείς δεν θα με έδεναν και δεν θα με παρέδιδαν σε σένα…

4) Πάνω από 50 φορές (!!!) στα Ευαγγέλια ο Χριστός ξεχωρίζει την εθνικότητά Του από την εθνικότητα των Εβραίων, χρησιμοποιώντας τις φράσεις: «Εγώ - εσείς, το γένος σας, οι πρόγονοί σας, οι πατέρες σας, οι προφήτες σας, ο νόμος σας, ο Θεός σας»- δείχνοντας ξεκάθαρα και στους πλέον άπιστους Θωμάδες, ότι δεν είναι Εβραίος.
Πουθενά ο Χριστός δεν λέει στα Ευαγγέλια: «εμείς, το γένος μας, οι πρόγονοί μας, ο λαός μας, οι πατέρες μας, οι προφήτες μας, ο νόμος μας, ο Θεός μας». Ενώ οι Εβραίοι χρησιμοποιούν το «εμείς» κατά κόρον και παντού! Πρέπει απλά να προσέχεις την λέξη, την κάθε λέξη...

5) Οι Εβραίοι ποτέ δεν δέχτηκαν τον Χριστό, ούτε την διδασκαλία Του. Αντιθέτως- αυτοί βρήκαν τον άλλον τρόπο να Τον σκοτώσουν, διότι Αυτός δεν ήταν Εβραίος και ήταν ο μεγάλος πνευματικός κίνδυνος για την θρησκεία τους.

6) Ο Χριστός ποτέ δεν είχε φοιτήσει στα πνευματικά τους σχολεία, όπως συνηθίζονταν στους Εβραίους εκείνης της εποχής υποχρεωτικά για όλους, που προορίζονταν να γίνουν ραβίνοι.
«14 Ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. 15 εθαύμαζαν οι Ιουδαίοι λέγοντες: πως ούτως γράμματα οίδε μη μεμαθηκώς; 16 απεκρίθη ουν αυτοίς ο Ιησούς και είπεν: Η εμή διδαχή ουκ εστίν εμή, αλλά του πέμψαντός με».
(Κατά Ιωάννην, 7/ 14-15)

7) Πέραν αυτού, ο Χριστός απαγορεύει στους μαθητές Του να λαμβάνουν τον τίτλο του ραβίνου, δηλαδή Ιουδαίου δασκάλου, λέγοντάς τους καθαρά και ξάστερα:
«10 μηδέ κληθήτε ραβίνοι, εις γαρ υμών εστίν ο διδάσκαλος, ο Χριστός.»
(Κατά Ματθαίον, 23/10)

8) Ο Χριστός δεν έκανε περιτομή, όπως ισχυρίζονται οι σχολιαστές των Ιερών Γραφών και αυτό θα αποδειχθεί αργότερα.

9) Ο Χριστός δεν είχε καταδικαστεί από το εβραϊκό δικαστήριο, αλλά από το ρωμαϊκό. Βάσει των νόμων εκείνης της εποχής στα ρωμαϊκά δικαστήρια υπάγονταν ΜΟΜΟΝ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠ’ ΟΤΙ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ. Στους Εβραίους παραχωρούνταν το δικαίωμα να δικάζουν ΜΟΝΟ τους ομοφύλους τους και αυτό το γεγονός είναι γνωστό και από την επίσημη ιστορία και από τα Ευαγγέλια.
Οι Ρωμαίοι ήξεραν και καταλάβαιναν πολύ καλά τι κάνει ο Χριστός, αυτοί δεν μπορούσαν να είναι βλάκες, διότι ήλεγχαν τα πάντα λόγω εξουσίας στην περιοχή και ας το πούμε καθαρά, κατά βάθος ήσαν σύμφωνοι με την δράση του Πανδήρα Χριστού κατά των Ιουδαίων, που εκείνη την εποχή ήσαν η πιο επικίνδυνη εστία επαναστάσεων κατά της ρωμαϊκής εξουσίας. Η συμπεριφορά του Πιλάτου, που έδειξε απροθυμία να τιμωρήσει τον Χριστό, που προσπάθησε έμμεσα να δικαιολογήσει τον Χριστό (δεν βρίσκω τίποτε το μεμπτό σ’ αυτόν τον άνθρωπο, όπως δήλωνε), που προσπάθησε να γλυτώσει τον Χριστό (πρότεινε στους Ιουδαίους αντί του Χριστού να εκτελεστεί ο Βαρνάβας ο βαρυποινίτης)- αποδεικνύει την έμμεση συμμετοχή της ρωμαϊκής εξουσίας στην υπόθεση της πνευματικής απορρόφησης των Ιουδαίων.
Μόνον η απειλή νέων ανταρσιών και εξεγέρσεων, πρόκλησης πρόσθετης ανησυχίας στον Καίσαρα της Ρώμης για την έκρυθμη κατάσταση στην επαρχία της Ιουδαίας, ανάγκασε τον Πιλάτο, για το δικό του το καλό ως έπαρχου και αντιπροσώπου της Ρώμης να θυσιάσει τον Χριστό, παραδίδοντάς Τον στον θάνατο με μεγάλη εντούτοις απροθυμία. Ας θυμηθούμε τις λέξεις του ίδιου Πιλάτου πριν την εκτέλεση του Χριστού: «Εγώ νίπτω τας χείρας μου και το αίμα Του είναι πάνω σας και πάνω στους απογόνους σας». Σαν προφητεία της επερχόμενης κατάρας ακούγεται αυτό, αν το καλοσκεφτείς...10) Ο Χριστός ποδοπατούσε τον νόμο του Σαββάτου, τα άγια των αγίων της εβραϊκής θρησκείας και του πολιτισμού, όπου απαγορεύονταν αυστηρά στους Εβραίους να κάνουν οτιδήποτε, ακόμη και να θεραπεύουν και ο Χριστός ΘΕΡΑΠΕΥΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟ. Αυτή η πράξη ήταν ένα άμεσο και συνειδητό χτύπημα κατά του ιουδαϊκού τρόπου ζωής και ας το αναγνωρίσουμε δίκαια- ήταν ανοιχτή πρόκληση προς τους Ιουδαίους από την πλευρά του Χριστού. Οι Εβραίοι εκείνης της εποχής δεν θα τολμούσαν να πράξουν τούτο, διότι οι ομόφυλοί τους θα τους είχαν λιθοβολήσει με τον νόμο μέχρι θανάτου και οι Ρωμαίοι, οι αληθινοί άρχοντες της περιοχής, αναγνώριζαν αυτό το δικαίωμα απόδοσης δικαιοσύνης μόνον μεταξύ των Ιουδαίων.
Επαναλαμβάνω και πάλι: είμαι Έλληνας, αλλά από της ανθρώπινης πλευράς καταλαβαίνω την άκρως δυσχερή και τραγική κατάσταση των Ιουδαίων εκείνης της εποχής: ρωμαϊκή κυριαρχία, περιφρόνηση των Ιουδαίων από τους Ρωμαίους και Έλληνες, που τους θεωρούσαν υποδεέστερους (στους Έλληνες κυριαρχούσε το δόγμα πας μη Έλλην βάρβαρος) και οι Ρωμαίοι, που μιμούνταν στα πάντα τους Έλληνες, φέρονταν με τον ίδιον τρόπο και θεωρούσαν στο βάθος της ψυχής τους εαυτούς τους έμμεσους απογόνους των Ελλήνων. Μην ξεχνάμε, ότι μετά τον Τρωικό Πόλεμο, σύμφωνα με την παράδοση, οι διασωθέντες Τρώες έφυγαν στην Ιταλία, πήγε στην Ιταλία και ο γιός του Οδυσσέα Τηλέμαχος και ίδρυσε εκεί τις ελληνικές αποικίες και την πρώτη πόλη- την Ρώμη, που έχει ελληνικό όνομα. Ρώμη στην επί λέξει μετάφραση από τα ελληνικά σημαίνει δύναμη (ρωμαλέος).
Αυτήν την παράδοση τιμούσαν φανατικά οι Ρωμαίοι, θεωρούντες τους εαυτούς τους απογόνους των Τρώων και του Τηλεμάχου - γι’ αυτό και δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό τον Ελληνικό Πολιτισμό. Οι Ιουδαίοι δέχτηκαν την μεγάλη πολιτιστική επίθεση του Ελληνικού πολιτισμού και του Ελληνικού τρόπου ζωής, που τον τηρούσαν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Ρωμαίοι και το μεγαλύτερο τμήμα της Ιουδαϊκής διανόησης, που ξέκοψε από την παράδοση των πατέρων της και πέρασε στην πλευρά των Ρωμαίων και Ελλήνων. Εμφανίστηκε ένας ορατός πια κίνδυνος πολιτιστικής απορρόφησης των Ιουδαίων και της εξαφάνισης τους ως εθνικής οντότητας. Στην ουσία οι Εβραίοι βρέθηκαν σε τραγικό γι’ αυτούς δίλλημα: η να εξαφανιστούν ως Έθνος η να σκοτώσουν τον Χριστό, που αντιπροσώπευε γι’ αυτούς τον μεγαλύτερο κίνδυνο στην αρχόμενη διαδικασία απορρόφησης των Ιουδαίων από το ανώτερο και ισχυρότερο πολιτιστικά στοιχείο- τον ελληνικό και κατ’ επέκτασιν – και το ρωμαϊκό. Ο θάνατος του Χριστού γλύτωσε τους Εβραίους από την πλήρη εξαφάνισή τους ως λαού. Ο καθένας έχει την δική του αλήθεια και την αλήθεια αυτή πρέπει τίμια να την αναγνωρίζουμε.

11) Ο Χριστός κατάγονταν από την ελληνική Γαλιλαία, από το συγκρότημα της Δεκαπόλεως- τις αποικίες των Ελλήνων στην Παλαιστίνη και αργότερα θα παρατεθεί και ο ιστορικός χάρτης των ελληνικών πόλεων της Παλαιστίνης. Και αυτές οι πόλεις υπάρχουν σε όλους τους ιστορικούς χάρτες, αλλά και στους χάρτες των Ευαγγελίων.

12) Όταν ο Χριστός δίδασκε τα πλήθη (προσέξετε - δίδασκε ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, μακριά από τους άλλους)- Αυτός δίδασκε στον Ιουδαϊκό λαό τον Ελληνικό Πολιτισμό, Τον πλησίασαν κάτι Έλληνες (κάτοικοι της Δεκαπόλεως) και θέλησαν να Του μιλήσουν. Με άλλα λόγια θέλησαν να Τον υποστηρίξουν και να Τον βοηθήσουν. Πια ήταν η αντίδραση του Χριστού; Την αντίδραση του Χριστού μας την μεταφέρουν τα ίδια τα Ευαγγέλια:
«20 Ήσαν δε τινές Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. 21 ούτοι ουν προσήλθον Φιλίππω από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτόν, λέγοντες: Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ιδείν. 22 έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος και λέγουσι τω Ιησού. 23 ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»
(Κατά Ιωάννην, 12/ 20-23)
Με λίγη προσοχή στις φράσεις μπορούμε να δούμε πολλά κρυμμένα πράγματα: - Φίλιππος από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας (Γαλιλαίος κι αυτός, άρα Έλληνας με φυσιολογικό ελληνικό όνομα) - Ανδρέας: πάλι ελληνικό όνομα, χωρίς να αναφέρεται ο τόπος της καταγωγής του. - Δεν έχουν συμπεριληφθεί στα επίσημα Ευαγγέλια τα Ευαγγέλια μαθητών του Χριστού, ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ όπως του Φιλίππου, του Ανδρέα, του Νικόδημου... γιατί άραγε;;;
Υπάρχει πολύ μεγάλη υποψία, ότι ο Ιωάννης ήταν κι αυτός Έλληνας, διότι το όνομα Ιωάννης προέρχεται από το Ίων και γραμματολογικά και ετυμολογικά. Και κατά περίεργο τρόπο, αυτός ο Ιωάννης περιφέρεται στους ελληνικούς τόπους και γράφει την Αποκάλυψη του. Τα πρωτότυπα κείμενα των Ευαγγελίων είναι γραμμένα στα Ελληνικά, απ’ τα οποία έγιναν όλες οι μετέπειτα μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.
Ελήλυθεν λοιπόν η ώρα, ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου! Και όντως, ο Υιός του Ανθρώπου δοξάστηκε σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο! Πολλοί αναρωτιούνται, γιατί ο Χριστός αποκαλεί Τον Εαυτόν Του μια Υιό του Ανθρώπου και μια Υιό του Θεού. Οι γνώστες της Ελληνικής Φιλοσοφίας βρίσκουν την απάντηση, αν θυμηθούν την ρήση του Ηρακλείτου περί Θεού και ανθρώπου:
«Θεός τι εστί; – Αθάνατος άνθρωπος. Άνθρωπος τι εστί;- Θνητός θεός». Και ο Χριστός ως Έλληνας γνώριζε αυτά τα πράγματα και πολύ καλλίτερα μάλιστα από εμάς, τους σημερινούς Έλληνες.

13) Τους ορθόδοξους Ιουδαίους ανησυχούσε πάρα πολύ η ελληνική δραστηριότητα του Χριστού και γι’ αυτόν τον λόγο, αφού δεν είχαν το δικαίωμα να Τον εκτελέσουν ανοιχτά, γύρευαν τρόπους να Τον σκοτώσουν στα μουλωχτά και δεν Τον εύρισκαν, διότι ο Χριστός, ξέροντας πολύ καλά τι έχουν στο μυαλό τους, κρύβονταν στους συμπατριώτες Του, όπου ήταν σε ασφαλείς συνθήκες.
Ας θυμηθούμε τι λένε μεταξύ τους οι Ιουδαίοι στα Ευαγγέλια: «Που κρύβεται Αυτός; Μήπως Αυτός κρύβεται στην Ελληνική Διασπορά (στους δικούς Του) και διδάσκει τους Έλληνες (τους μυεί και τους οργανώνει); Για να σκεφτούμε λιγάκι λογικά- απλή λογική, πολύ απλή: ζεις σε μια περιοχή με δυο αντιμαχόμενα πολιτιστικά συνεχώς Έθνη, οι αλλόφυλοι σε κυνηγούν, που θα καταφύγεις για να προστατευτείς- στα χωριά των αλλοφύλων η στα χωριά των ομοφύλων σου; Η στοιχειώδης λογική έχει την εξής ιδιότητα- αυτήν μένει αναλλοίωτη στο διάβα των αιώνων... Και ο νοών - νοήτω.

14) Ο Χριστός ήταν Έλληνας της Παλαιστίνης, μιλούσε ελληνικά, είχε ελληνικό όνομα: Ιάσωνας, το γένος Του ήταν ελληνικό, η Μητέρα Του, η Θεοτόκος- ήταν Ελληνίδα, οι Έλληνες δέχτηκαν την θρησκεία του Χριστού και έγιναν οι πρώτοι και οι σημαντικότεροι αγωγοί και διδάσκαλοι του Χριστιανισμού. Οι Έλληνες έγιναν το οξυγόνο του Χριστιανισμού. Χωρίς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΒΙΩΝΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΝ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ. Ο Χριστιανισμός, με όπλο την Ιερά Διδασκαλία του Χριστού και τον τα πάντα εμπόδια νικών μέσον- την Ελληνική Γλώσσα- κατέκτησε όλην την χωρίς εξαίρεση Ευρώπη και την εκπολίτισε. Ο Χριστός, ο Υιός των Ελλήνων της Παλαιστίνης, ο Ιάσωνας ο Χρησμένος θεραπεύειν τους ανθρώπους- άλλαξε όλο το ρουν της ανθρώπινης Ιστορίας και ήταν ο μοναδικός Υιός του Θεού, που κατάφερε να χωρίσει την Ιστορία σε δυο εποχές- στην προ Χριστού και την μετά του Χριστού εποχή.
Και αυτό το μέγα πράγμα είχε την δύναμη να το κάνει μόνον ο Χριστός- Απόλλωνας Ηλιοφόρος, με την ασυνείδητη ιουδαϊκή συμμετοχή, που αντιστράφηκε αργότερα εναντίον τους με την μεγάλη διασπορά τους ανά τον κόσμο, με τους μαζικούς άγριους διωγμούς και τα πογκρόμ στους αιώνες, που ακολούθησαν.
Η Παγκόσμια Ιστορία, χωρισθείσα στα δύο: στην προ Χριστού και μετά Χριστού εποχή, με άμεση συμμετοχή των Ελλήνων και των Εβραίων, στην οποία ο καθένας έπαιξε τον ρόλο του «καλού» και του «κακού» στην παγκόσμια σκακιέρα εκείνης της εποχής-έβαλαν την σφραγίδα και καθόρισαν την μοίρα της μετέπειτα Ιστορίας.
Share this article :

32 σχόλια:

 1. http://apolloniustyaneus.blogspot.gr/2013/09/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Προσπαθούν να ενώσουν το μόρφωμα με την ονομασία ελληνοχριστιανισμός γιατί χάνουν πελάτες....... οι λεπροί ρασοφόροι.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να απαρνηθουμε ποιους; Τον Κωσταντινο Παλαιολογο; Την Πολη; Το "Τη Υπερμαχω" που εψελναν οι κατοικοι της τις τελευταιες τους ωρες; Το Ρηγα Φεραιο; Τη Φιλικη εταιρεια; Τις Σουλωτισσες; Τους Μεσολογγιτες; Τους οπλαρχηγους του 21 που διατηρησαν ασβεστο τον Ελληνισμο τους επι 400 χρονια και πεθαναν για να μας ξαναπαραδωσουν την πατριδα μας ελευθερη; Τον Παυλο Μελα και τους Μακεδονομαχους; Τον παππου μου που πολεμησε στη Μικρασιατικη εκστρατεια; Την καταστροφη της Σμυρνης; Το επος του 40 και τη μαχη της Κρητης; Τον Γρηγορη Αυξεντιου, το Σολωμο Σολωμου και τον Τασο Ισαακ; Τους ηρωικους Ελληνες λοκατζηδες που σκοτωθηκαν κατα τη διαρκεια της Τουρκικης εισβολης του 74; Τους ηρωικους πιλοτους των Ιμιων; Το ονομα και την υποσταση μου; Τα ιερα και τα οσια των προγονων μας; Την θρησκεια και την πατριδα μου; Ουτε το αυτονοητο δεν αντιλαμβανεστε, παλιοβοδια;

   Διαγραφή
  2. Δε χρειαζεται να εχει κανεις πολυ μυαλο για να καταλαβει οτι οι επιθυμιες της νεας ταξης (παγκοσμιοποιηση, ομογενοποιηση, νομιμοποιηση της λαθρομεταναστευσης, πολυπολιτισμικες κοινωνιες, ιδιωτικοι στρατοι, ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ κ.λπ. κ.λπ. Εκεινο που πραγματικα εκπλησσει ειναι..πως ειναι δυνατον η πολιτικη τους αυτη, να βρισκει συνοδοιπορους και συμπαραστατες τους ταχατες προοδευτικους και τις πλατιες λαικες μαζες (τους φτωχους μεροκαματιαρηδες δηλαδη), που εκ πεποιθησεως θα επρεπε να ηταν αντιθετοι και κοντρα στα σχεδια τους. Μιλαμε για πνευματικη παρακρουση, αν το καλοσκεφτειτε. Τα γερακια της σιων μας οδηγουν στη νεα ταξη 'σε εργατικο μεσαιωνα κι οχι μονο' ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ σ' αυτον τους το σχεδιασμο, τους δηθεν προοδευτικους (που στηριζουν αναφανδον τη λαθρομεταναστευση, το πολυπολιτισμικο αχταρμα, την καταργηση των εθνικων και ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ συμβολων) και μιας μεγαλης πλειοψηφιας λιμοκτονουντων συνανθρωπων μας που δεν εχουν στον ηλιο μοιρα! Ε, αυτο οντως φανταζει απιστευτο. Τετοια βλακια, ουτε τη φανταζομουν. Να βλεπω τους λαγους να στηριζουν τα γερακια. Αυτη η συνταυτιση περα απο αδιανοητη και διαστροφικη, ειναι πληρως ενδεικτικη για το επιπεδο της νοημοσυνης. Ενω απο τη μια ακολουθουν (σαν Φιλιππινεζες) το σχεδιασμο της νεας ταξης, απο την αλλη αισθανονται προοδευτικοι, κι επαναστατες. Ε, οχι, ρε πουστη μου, αυτο δε μασιεται!

   Διαγραφή
  3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  4. Βούλωσε το ρε σκουπίδι βρώμα

   Διαγραφή
 3. Κατέστρεψες πολλές ώρες γραφοντας ψεματα διά της ημιμάθειάς σου,κθ αυτό συνέβη διότι πρωτίστως ειχε.καταστραφεί το μυαλό σου απο ειδωλολατρικο βομβαρδισμό.Ευχομαι ο Θεος να σου δωσει ελεος γι αυτη την προσπαθεια διαστρευλωσης του Λογου Του,αν και διαβαζοντας την τελευταια παράγραφο της Αποκαλύψεως,μπορεις να δεις τι σου μέλλει κι ετσι να μετανοησεις.Στο ευχομαι ολοψυχα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κατέστρεψες πολλές ώρες γραφοντας ψεματα διά της ημιμάθειάς σου,κθ αυτό συνέβη διότι πρωτίστως ειχε.καταστραφεί το μυαλό σου απο ειδωλολατρικο βομβαρδισμό.Ευχομαι ο Θεος να σου δωσει ελεος γι αυτη την προσπαθεια διαστρευλωσης του Λογου Του,αν και διαβαζοντας την τελευταια παράγραφο της Αποκαλύψεως,μπορεις να δεις τι σου μέλλει κι ετσι να μετανοησεις.Στο ευχομαι ολοψυχα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κατέστρεψες πολλές ώρες γραφοντας ψεματα διά της ημιμάθειάς σου,κθ αυτό συνέβη διότι πρωτίστως ειχε.καταστραφεί το μυαλό σου απο ειδωλολατρικο βομβαρδισμό.Ευχομαι ο Θεος να σου δωσει ελεος γι αυτη την προσπαθεια διαστρευλωσης του Λογου Του,αν και διαβαζοντας την τελευταια παράγραφο της Αποκαλύψεως,μπορεις να δεις τι σου μέλλει κι ετσι να μετανοησεις.Στο ευχομαι ολοψυχα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η Χρυση Αυγη δεν εχει λογο στα πολιτικα δρομενα; Η εφημεριδα Μακελειο κι εδω αποκλεισμενη; Στο επομενο σχολειο δεν θα ειμαι ευγενικος. Το νου σου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Θεε μου, τελικα εκανες πολυ μεγαλο λαθος. Μας εδωσες πολυ περισσοτερα απ' οτι αξιζαμε κι αυτο δε θα στο "συγχωρησω" ποτε. Μας χαρισες κατ' αρχας τη γη, εναν επιγειο παραδεισο κι εμεις τον καναμε κολαση. Μας δωρισες την επιλογη της ζωης κι εμεις προτιμουμε το θανατο. Μας παραχωρησες δωρεαν το οξυγονο κι εμεις το μετατρεψαμε σε διοξειδιο του ανθρακα. Μας παρεχεις δωρεαν νερο κι εμεις το καναμε λυμα. Μας εξασφαλισες φυσικη και υγιεινη τροφη κι εμεις προτιμουμε τα μεταλλαγμενα. Αφησες σε μας τη διακριτικη ευχερια της διαιωνισης κι εμεις γιναμε δισεκατομμυρια. Μας παρεδωσες σχεδον δωρεαν τα παντα κι εμεις τα πληρωνουμε. Μας εστειλες το γιο σου να μας σωσει κι εμεις ΤΟ ΣΤΑΥΡΩΣΑΜΕ. Μας εδωσες νου και λογικη κι εμεις ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΕ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ. Κατα τ' αλλα μια χαρα ειμαστε ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΤΟ ΕΓΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΤΑΥΡΩΣΑΜΕ ΠΡΙΝ 2.000 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΑ ΑΘΩΟ, ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΤΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Και ενταξει αν δεν υπαρχει Θεος, και κατα συνεπεια Θεια δικη. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ομως, και ιδιως στη λογικη ουδεν λαθος αναγνωριζεται μετα την απομακρυνση εκ του ταμειου, τι θα Του πεις; Ξερεις κατι δεν το καταλαβα η δεν πιστεψα οτι υπαρχεις γι' αυτο συμπεριφερομουν ετσι! Και μονο αυτη η απαντηση (που αποτελει παραδοχη του εγκληματος) εκθετει παραυτα (το ζομπι).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Θεε μου, σε παρακαλω, βοηθησε τους διποδους να καταλαβουν το απλο...οτι δεν κυβερνουν οι θεσμοι τους θεσμους, τα κομματα κομματα και οι ιδεολογιες ιδεολογιες, αλλα ανθρωποι ανθρωπους. Κι οτι δεν παιζει ρολο ποιο συστημα η ποι ιδεολογια κυβερνα, αλλα το ποσο δικαιοι, εντιμοι και σωστοι ειναι οι ανθρωποι που κυβερνουν κι αυτοι που κυβερνωνται. Φωτισε τους σε παρακαλω να το καταλαβουν, γιατι στο τελος δε θ, αντεξω, μεγαλωνω και οι αντοχες μου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ποια Ελλαδα μωρε, η ψωροκωσταινα, την Ελλαδιτσα την κακομοιρα με τους διεφθαρμενους και τεμπεληδες κατοικους και τους πολλους δημοσιους υπαλληλους (λες και δεν ειναι Ελληνες οι δημοσιοι υπαλληλοι, αλλα Τουρκοι), χεσε μας μωρε με δαυτους. Και ποιους αρχαιους; Ριξε και μια χλεμπα, τους ομοφυλοφιλους; Εκει δεν τους επερνε για κατι παραπανω, λογω παγκοσμιας αναγνωρισης. Αφαιρεστε τους την πατρογονικη τους γλωσσα απο την καθομιλουμενη (για να τους αποκοψουμε απο τη πηγη της γνωσης), μπαζωστε κι ο,τι δε φαινεται (την Ακροπολη δυσκολο), αποπροσανατολιστε τους και λιγο (μια και ειναι βλακες, ατομιστες, προδοτες, κομματοσκυλα και αναδερφοι) με τα στημενα παπαροσυνθηματα 'Ε.Ο.Κ. και Ν.Α.Τ.Ο.' το ιδιο συνδικατο, 'ΑΝΗΚΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ' κ.λπ. κ.λπ. Βαλτε τους στη συνεχεια για καπακι τους Σκοπιανους να διεκδικουν τον ηρωα τους και τους μπερδεψαμε. Οσον αφορα ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ, βγαλτε ο,τι σκανδαλο κυκλοφορει στη φορα (μια και ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΙ ΟΧΙ ΘΕΟΙ και καπου θα την κανουν την 'πατατα' τους). ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΙ ΤΕΤΟΙΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΟΤΕ και ποσες καταστροφες προκαλεσαν οι χριστιανοι στα ιστορικα τους μνημεια και προχωραμε. ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥΣ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ και Εθνικα) εφοσον οι ανθρωποι εχουν μνημη περιστεριου, φερτε τους κανα δυο εκατομμυρια ξενους, δωστε τους την Ελληνικη Ιθαγενεια, ριξτε τους και μια κρισαρα αφου πρωτα τους χρεωσουμε τεχνητα με τον ευκολο υπερδανεισμο και το υπεροχο δηθεν οικονομικο κλιμα που θα διαφημισουμε (για να τους πιασουμε μαλακες) και καθαρισαμε. Ααα...κι αν δεν τα καταφερουμε με ολα αυτα, εχουμε για πισινη τους αριστερους (γιατι αυτοι πρωτα ειναι δηθεν αριστεροι και μετα νοημονες, ανθρωποι και Ελληνες). Βαλτε τους κι αυτους στο κολπο για να μας στηριξουν και τερμα τα διφραγκα. Καλυνηχτα σας, πανεξυπνοι (πουλια στον αερα πιανεται) συνελληνες μου! Να σας χαιρονται αυτοι που σας γεννησαν...ενα με τον Αινσταιν ειστε κουφαλες. Τζουλιες, εΤζουλιες. Αν νομιζετε οτι τα κατορθωματα των Ελληνων ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ 1.100 ΕΤΩΝ γινονται απο, ομοφυλοφιλους, μεθυσους η απο κοινους θνητους καντε τα κι εσεις παραχαρακτες της ιστοριας και μην αμαυρωνετε (επι χρημασι η απο βλακια) την εικονα τους ΣΙΩΝΟΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΙΤΕΣ (ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΩΝ) γιατι θα ζωντανεψουν με το Μαρμαρωμενο Αυτοκρατορα και θα σας παρουν στο ΚΥΝΗΓΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευτυχώς που υπάρχουν κάτι μαλακες σαν εσένα που θα σώσουν τον πλανήτη.

   Διαγραφή
 12. Ρε, ποσο αμυαλα και κατευθυνομενα ειναι τα ζωα. Πανηγυριζουν οι αγυρτες που φορολογηθει; η εκκλησια. Κανενας δεν ειναι αντιθετος, ρε ακατοικητοι, ουτε γι'αστειο (αν γινοταν για λογους ισης μεταχειρισης και κοινωνικης δικαιοσυνης). Δε γινεται γι' αυτο ομως, ρε αθλιοι. Αλλα για να χρεοκοπησουν κι αυτη (εστω σε βαθους χρονου), γιατι οντως αποτελει τη μονη αντιρροπη δυναμη στα Ελληνικα και παγκοσμια σχεδια τους. Μα τοσο ξεσκουφωτοι ειστε ρεεε, τιποτα δε σας διδαξε το προσφατο παρελθον; Ο στοχος τους ειναι ενας και μοναδικος. Η ανευ ορων παραδοση στους κατ' ουσιαν 'σατανιστες' που θεοποιουν το χρημα και τους δεικτες και δολοφονουν πτωχευωντας (κι οχι μονο) τους ανθρωπους. Για ελατε, ρε στα συγκαλα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Μα καλα τους εμπιστευεστε ακομη κι ακολουθειτε; Αν πεσει και η εκκλησια, βρε αχαιρευτοι, (και χρεοκοπησει, κυριως πνευματικα) τελειωσαν ολα. Απο εκει και περα τι σας φταιει, βρε αμυαλοι, ο Χριστος. Ενταξει δε θελετε να ειναι Θεος και δικαιωμα σας. Η κορυφαια προσωπικοτητα που ενεφανισθη στη Γη ειναι, ρε αθλιοι. Αυτος που εδωσε νοημα στις λεξεις αγαπη, κοινωνικη δικαιοσυνη και αλληλεγγυη. Αυτος που ειπε 'αγαπατε αλληλους', 'ο εχων δυο χιτωνες να δινει τον ενα' και 'αγαπα το πλησιον σου ως εαυτον', αφηστε τα αλλα. Τι κακο σας εκανε, ρε αλητες, και θελετε να τον εξαφανισετε. Πειτε μου, τι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πάντως μου κάνει εντύπωση πως ο συντάκτης του άρθρου υιοθετεί (δια της τεθλασμένης) ΠΛΗΡΩΣ την Εβραϊκή θέση για το πρόσωπο του Ιησού. Όσον αφορά αυτά που γράφει δεν στέκουν καν στην παραμικρή ιστορική ή θεολογική κριτική. Αν είχα χρόνο και είχε και κάποιο νόημα θα απαντούσα λέξη προς λέξη τις ημιμαθείς αρλούμπες που γράφει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ασχολείστε όλοι με παραμυθολογικό πρόσωπο ,που ιστορικά ήταν ανύπαρκτο !!! Καλό είναι να πιστεύει κανείς στα παραμύθια σαν παιδί ,αλλά ως μια ορισμένη ηλικία ....... http://mythikismos.gr/?p=1835

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ο Ιησους Χριστος ανυπαρκτος; και οι Αποσολοι ανυπαρκτοι και αυτοι; γιατι αν μαθεις πως πεθαναν για την πιστη τους θα φριξεις. Κανεις που πουλαει ψεματα δεν τα υποστηριζει μεχρι θανατου, και δεν μιλαμε για εναν-δυο , αλλα για ολους οσους εμπλεκονταν αμμεσα με τον Κυριο. Η μη-υπαρξη Του ειναι κατι που εσυ και οι ομοιοι σου επιλεγεται να πιστευετε γιατι ετσι σας αρεσει

   Διαγραφή
 16. καλα ρε παιδια δεν υπαρχει κανεις σε αυτο το φορουμ με προσωπικες εμπειριες μεταξυ καλου κ κακου?κουραζετε το μυαλο σας με οθφαλμοφανες καταστασεις.ξερετε πολυ κακα οι περισσοτεροι τι εννοω.οποιος εχει απποριες του απαντω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ο πατριάρχης Ιακώβ, ενώ ζούσε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του στην Αίγυπτο, και προαισθανόμενος το θάνατό του, συγκέντρωσε τα παιδιά του για να τους αποκαλύψει την μετέπειτα πορεία του καθενός, καθώς και την εξέλιξη των δώδεκα φυλών, των οποίων υπήρξαν πρόγονοι και γεννήτορες. Ήρθε και η σειρά του τετάρτου γιου τού Ιακώβ, του Ιούδα, για να δεχτεί την ευλογία του πατέρα του. Όμως ο Ιούδας δεν επρόκειτο να λάβει μια απλή ευλογία, αλλά μια πλούσια, η οποία προέλεγε το μέλλον της φυλής του δίνοντας της έτσι μια εξέχουσα θέση έναντι των υπολοίπων, διότι από τη φυλή αυτή επρόκειτο να προέλθει ο Μεσσίας Χριστός. Σύμφωνα με τον άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, οι στίχοι της βιβλικής διηγήσεως. που περιέχουν την ευλογία του Ιακώβ: «αναπεσών εκοιμήθης ως λέων και ως σκύμνος˙ τις εγερεί αυτόν; ουκ εκλείψει άρχων εξ Ἰούδα και ηγούμενος εκ των μηρών αυτού, έως εάν έλθη τα αποκείμενα αυτώ και αυτός προσδοκία εθνών δεσμεύων προς άμπελον τον πώλον αυτού και τη έλικι τον πώλον της όνου αυτού· πλυνεί εν οίνω την στολήν αυτού και εν αίματι σταφυλής την περιβολήν αυτού· χαροποιοί οι οφθαλμοί αυτού από οίνου, και λευκοί οι οδόντες αυτού η γάλα» (Γεν. 49,9-12) προμηνύουν όλα όσα αφορούν τον Ιησού Χριστό (P.G. 54,574). Αν όμως από τους στίχους της προφητείας αυτής απομονωθούν οι φράσεις «αναπεσών εκοιμήθης ως λέων και ως σκύμνος» και «τις εγερεί αυτόν;» τότε παρατηρείται ότι, η προφητεία που αφορά τον αναπεσόντα λέοντα αναφέρεται στο σωτήριο Πάθος του Κυρίου και την ζωηφόρο του Ανάσταση. Σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας Ωριγένη (P.G. 12,145), Κύριλλο Αλεξανδρείας (P.G. 69,353) και Ιωάννη Χρυσόστομο (P.G. 54,574), στη φράση του Ιακώβ «αναπεσών εκοιμήθης ως λέων και ως σκύμνος» προαναγγέλλεται ο εκούσιος σταυρικός θάνατος και η θεόσωμος Ταφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο πατριάρχης Ιακώβ στην αναπαράσταση του «αναπεσόντος» και «κεκοιμημένου» , εσκεμμένα, χρησιμοποιεί την εικόνα του «λέοντος» διότι κανένας δεν τολμά να ξυπνήσει ένα λιοντάρι που κοιμάται. Στην προκειμένη περίπτωση, το λιοντάρι που κοιμάται δεν είναι ο Ιούδας, αλλά ο απόγονός του, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι λες βρε ηλίθιε; ποιος Ιακώβ;αυτό το ρεμάλι. Έχεις διαβάσει την ιστορία αυτού του απατεώνα ;

   Διαγραφή
 18. Επανέρχομαι και συνεχίζω: Γράφουν οι "σοφοί" αρχαιολάτρες και διαστροφείς τής αλήθειας: "1) Ήταν Γαλιλαίος (Έλληνας της Παλαιστίνης) και όχι Ιουδαίος. Οι Εβραίοι Τον αποκαλούσαν περιφρονητικά Ναζωραίο και στην Εβραϊκή γλώσσα η λέξη «ναζωραίος» σημαίνει «ξένος, άλλου αίματος», τον αποκαλούσαν Σαμαρείτη- ονομασία των Ελλήνων της Παλαιστίνης". Όμως την απάντηση και τη διάψευση των λόγων αυτών τη δίδει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου "Ματθ. 2,19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ
  Ματθ. 2,20 λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.
  Ματθ. 2,21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ.
  Ματθ. 2,22 ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,
  Ματθ. 2,23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.
  Ματθ. 2,23

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και τι θες να πεις με αυτό ;

   Διαγραφή
  2. stathis michos, εἶνε πλέον ἢ ξεκάθαρον αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ εἰπῇ. Ὅτι δηλαδὴ ὀνομαζόταν Ναζωραῖος ἐκ τοῦ ὀνόματος τῆς πόλεως Ναζαρὲτ καὶ ὄχι ἐξ αἰτίας τῶν ἀνοησιῶν ποὺ διαδίδουν οἱ νεοφανεῖς εἰδωλολάτραι.

   Διαγραφή
 19. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ.....ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΔΟΥΝ.....ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΣΟΙ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ.....ΖΕΙ,ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Aπό που έβγαλαν το συμπέρασμα ότι ο Χριστός ήταν Εβραίος?
  Τοn είδε κάποιος νά μπένι σε συναγωγή ίσως?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. There is no written record what so ever that, the city of Nazareth exited in times of Jesus…!

  NΑΖΩΡΑΙΟΣ”

  ΝΑΖ……+….ΩΡΑΙΟΣ

  The woman, for example, is not on her prime time neither when she’s nine years old, nor when she’s sixty,

  She’s on her prime time (Ωραία) when she’s 16 to 35 or 40 at the most

  Jesus at 33 was in the prime time of his life = ΩΡΑΙΟΣ = on time (στην ώρα του) and “NAZ” denotes effectiveness for sure….

  Therefore NAZ + WRAIOS = on time and effective

  Also from NAZ we have NAZIA = “heart-warmings” = effectiveness
  Jesus was on his prime time, and he was effectuating = (to bring about) effect
  Effectuate = Expand
  On the other side of the word “effecting” = or, (to bring about) we have the word affecting = influence

  In either way Jesus was about to bring “NAZ” = effect (action) or affect (influence)

  From NAZ we have Νάζια……. μου κανεις?

  Jesus was ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ indeed…..!

  The word NAZ has been used again 1933 – 34 to name the Germanys social workers party members “NAZI” which they wanted to bring about their own Cosmo-political changes or effects or to influence the whole globe.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ειμαι Ελληνιδα κ δουλευω σε τρεις δουλειες κ παιρνω ψιχουλα η απαντηση μου στον κυριο που βγηκε να πει τους ελληνες τεμπεληδες.γελαω με το μισος που βγαζει για την φυλη μου αυτο τ μισος πηγάζει απο την αληθινη καταγωγη τ μαλλον ειναι Εβραίος.γελαω που ανεφερε οτι κλεψαμε την ιστορια των Σκοπιων προφανως ειναι εβραιοκουμμουνι.το δηλητήριο που βγαζει δειχνει την χαμηλη νοημοσυνη κ την παιδεια που πηρε απο το σπιτι του.παντα θα ξεχωριζει ο πραγματικος ελλην απο ενα βρωμερο σκουπιδι που ειναι οι Εβραίοι.την ιστορια μας την ξεφτιλησαν την θρησκεία μας το ιδιο κ ειναι θρασσυτητα να κοιτας το ξυλακι π εχει ο αλλος στο ματι αντι το κονταρι που εχει στο δικο του.λυπαμαι για τον εξεφτελιστικο τροπο που μιλατε για τον θεο.ο θεος ειναι τ παντα μια μεγαλη οντοτητα κ εμεις ενα κύτταρο του.καποιοι ειναι αρρωστημενα κυτταρα καποια υγειη.ο θεος τα εχει φτιαξει ολα τελεια τα παντα ποιησεν μ σοφια αλλα ο ανθρωπος παρεμβαινει στην τελειότητα κ απο κει πηγαζουν ολα τ προβληματα αντι λοιπον ν κρινετε λαους κ θρησκειες γίνετε καλοι ανθρωποι και αν οχι τελοιοι τουλαχιστον μεσα σας να υπερισχύει το καλο κ οχι η κακια η ασεβεια........πανω απο ολα αγαπη αυτο κήρυξε ο Χριστός.μην κολατε στ υπόλοιπα αλλα σαυτο αγαπη ειναι τ κλειδι για ν ανεβεις πνευματικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - Copyright  © 2012 All Rights Reserved | Back to TOP